Εξυπηρέτηση Πελατών / Οπτικός / Πωλητής/τρια / Υπάλληλος καταστήματος

Ζητούνται Πωλητές Οπτικών Ειδών Μερική Απασχόληση