Βοηθός κουζίνας / Κουζίνα / Ψήστης

Ζητούνται Ψήστης/Βοηθός Κουζίνας/Λάντζα Πλήρης Απασχόληση