Τα καθήκοντα των 220 στην Υπηρεσία Ασύλου

Συγκεκριμένα καθήκοντα θα κληθούν να διεκπεραιώσουν όσοι προσληφθούν στην Υπηρεσία Ασύλου.

Τα καθήκοντα αυτά, σύμφωνα με την προκήρυξη, αφορούν σε 14 κατηγορίες ειδικοτήτων και συνίστανται σε δύο βασικά πεδία: στην διαχείριση αιτήσεων και στην εξέτασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 220 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως 4 Δεκεμβρίου 2019.