Κοινωφελής ΟΑΕΔ: Αρχίζει η διαδικασία των ενστάσεων

Από την Τρίτη 30/4 μπορούν οι επιλαχόντες και απορριπτέοι, στο πρόγραμμα 8.933 προσλήψεων σε δήμους και φορείς του ΟΑΕΔ, να καταθέτουν τις ενστάσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS του ΟΑΕΔ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλουν 69.250 υποψηφίοι (επιλαχόντες και αποκλειόμενοι) στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr) έως και την Παρασκευή 03/05/2019 (12:00), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 03-05-2019 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

 

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ