Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε και πώς χορηγείται το voucher

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται η απόφαση για τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το επερχόμενο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2019.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στους δικαιούχους θα παρασχεθεί ειδική επιταγή (voucher) με σκοπό την χορήγησή της στους παρόχους.

Σημειώστε τα βήματα του προγράμματος έως την χορήγηση του voucher:

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους
Η οικονομική αξία της επιταγής, είναι ανάλογη με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος
Το voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες τους
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Δικαιούχοι

Σημειώστε:

Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δείτε ποιες είναι ΕΔΩ
Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων- Ωφελουμένων
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός 3 εργασίμων ημερών
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο
Προσοχή: Υποψήφιοι των οποίων ημέρες εργασίας δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται είτε να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα σχετικά παραστατικά είτε να τα προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ