“Μικρή 3Κ” για περισσότερους από 120.000 υποψηφίους

Το “πράσινο” φως των δύο μεγάλων κομμάτων για την έκδοση της “μικρής 3Κ” έχει το ΑΣΕΠ.

Αυτή την ώρα, η έκδοση του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι το μοναδικό επίσημο αίτημα που βρίσκεται στα κομπιούτερ του ΑΣΕΠ.

Στην διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και οι περίπου 120.000 επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής περιλαμβάνει 34 ειδικότητες, στις οποίες σημειώστε ότι θα προστεθούν και άλλες στην πορεία.

Δείτε -συγκεντρωτικά- τις ειδικότητες που (μεταξύ άλλων) θα ζητηθούν:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:

Βιολόγοι
Γεωλόγοι
Διοικητικοί
Μηχανικοί περιβάλλοντος
Πολιτικοί μηχανικοί
Οικονομολόγοι

Τεχνολογική Εκπαίδευση:

Διοικητικοί
Διοικητικού – Οικονομικού
Λογιστές
Μηχανικοί Η/Υ
Μηχανικοί Δομικών Έργων
Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Διοικητικού – Λογιστικού
Ηλεκτρολόγοι
Ζυγιστές
Εργοδηγοί
Μηχανοτεχνίτες
Μνημοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων
Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων
Οδηγοί απορριμματοφόρων
Οδηγοί φορτηγών
Χειριστές Η/Υ
Χειριστές μηχανημάτων έργου
Χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας

Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Βοηθητικό προσωπικό
Γενικών καθηκόντων
Επιστάτες καθαριότητας
Εργάτες καθαριότητας
Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων
Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων
Εργάτες εξωτερικών χώρων
Υδρονομείς
Προσωπικό καθαριότητας
Φύλακες

Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων θα διατεθεί σε υποψηφίους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες θέσεις θα διανεμηθούν, κυρίως σε ενδιαφερόμενους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερους σε υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ