Νέο πλαφόν επιβάλλεται στις συντάξεις

Στην επιβολή πλαφόν 2.000 ευρώ για μια σύνταξη και 3.000 ευρώ για πολλαπλές προχωρά το υπουργείο Εργασίας για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2018, ενώ θα προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει συγκεκριμένο πλαφόν στις συντάξεις για την περίοδο 2002-2016, όπου δεν υπήρχε ανώτατο όριο στις συντάξεις.

Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που από την μία κόβονται συντάξεις σε χαμηλόμισθους και από την άλλη δίνουν συντάξεις ύψους 24.000 ευρώ το μήνα.

Έτσι αποφάσισε να τεθεί συγκεκριμένο ανώτατο όριο συντάξεων καθώς δεν μπορεί κάποιος να παίρνει σύνταξη των 387 ευρώ και κάποιος σε αυτή την οικονομική κατάσταση της χώρας να παίρνει σύνταξη 24.000 ευρώ το μήνα!

Το πρόβλημα εντοπίζεται για το διάστημα υπολογισμού των εισφορών από 2002- 2016.

Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους στις ασφαλιστέες αποδοχές τους προστίθενται και οι κοινωνικοί πόροι που εισέπρατταν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτινάσσονται στα ύψη οι ασφαλιστέες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις τους.

Για παράδειγμα, οι συμβολαιογράφοι εισέπρατταν και απέδιδαν τους κοινωνικούς πόρους από την εκάστοτε πράξη που ολοκλήρωναν μόνο με την χρήση του ΑΦΜ τους, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός από το εισόδημά τους.

Από το 2016 και μετά ισχύει το πλαφόν που ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τα εξής σενάρια:

– Να τεθεί ανώτατο πλαφόν στις συγκεκριμένες κατηγορίες συντάξεων, στις οποίες υπολογίζονται κοινωνικοί πόροι στις ασφαλιστέες αποδοχές.
– Να εφαρμοστούν και σε αυτές τις περιπτώσεις για το διάστημα 2002-2016 τα ανώτατα ασφαλιστέα εισοδήματα (δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού).
– Να μπει πλαφόν στο ποσοστό των κοινωνικών πόρων που θα προϋπολογίζεται στο ασφαλιστέο εισόδημα για το ανταποδοτικό μέρος του μελλοντικού συνταξιούχου.

Όλα αυτά προέκυψαν καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι οι νέοι συνταξιούχοι που βγαίνουν στη σύνταξη με τον εν λόγω νόμο και έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο πάνω από 35 χρόνια έχουν το δικαίωμα να ξεπερνούν το πλαφόν που ισχύει για την παλιότερη γενιά.

Οι προνομιούχοι είναι κυρίως διπλοασφαλισμένοι μηχανικοί του πρώην ΕΤΑΑ, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι του πρώην Ταμείου Νομικών, διευθυντές ΔΕΚΟ αλλά και δημοσιογράφοι.

Νόμος Κατρούγκαλου:

Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει.

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.

3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.

Πλαφόν στα μνημόνια

Υπενθυμίζουμε ότι τα μνημόνια είχαν επιβάλει για τους παλιούς συνταξιούχους πλαφόν στην κύρια σύνταξη η οποία δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ μεικτά, καθώς και πλαφόν 3.000 ευρώ για τους διπλοσυνταξιούχους.

Ωστόσο, παρά τη λήξη των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτές οι συντάξεις δεν πρόκειται να επανέλθουν ποτέ ξανά.

Πριν τα μνημόνια το πλαφόν για μια σύνταξη ανερχόταν στα 2.773 ευρώ (μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα), ενώ για το άθροισμα των συντάξεων βρισκόταν στα 3.680 ευρώ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο