“Νέος” ΟΑΕΔ και αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας

Στο πλαίσιο επανασχεδιασμού των επιδομάτων και δημιουργίας του “νέου ΟΑΕΔ” προχώρα η καταγραφή του αριθμού όλων των δικαιούχων που τους καταβάλλονται τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι αφενός να γνωρίζει ποιοι άνεργοι παίρνουν επιδόματα από τον ΟΑΕΔ και αφετέρου να καταβάλλονται τα επιδόματα σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη

Ο “νέος ΟΑΕΔ” στοχεύει παράλληλα με την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας που καταβάλλονται σήμερα και στην εξεύρεση εργασίας σε όλους αυτούς τους ανέργους. Κι αυτό γιατί όπως εκτιμούν στο υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί κάποιος να ζει με το επίδομα αφού αυτό που χρειάζεται είναι να ενταχθεί και πάλι στην αγορά εργασίας.

Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή το υπουργείο Εργασίας προχώρα σε κινήσεις που θα μετατρέψουν τον ΟΑΕΔ οχι σε έναν οργανισμό που μοιράζει μόνο επιδόματα αλλά πρωταρχικά που προσφέρει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ σήμερα δεν καταβάλλει μόνο το επίδομα ανεργίας αλλά ένα πλήθος άλλων βοηθημάτων, όχι μόνο σε ανέργους, αλλά και σε εργαζομένους.

Ορισμένα από αυτά τα επιδόματα χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών και σε νέες μητέρες.

Τα επιδόματα είναι τα εξής:

1.Επίδομα ανεργίας

-Άνεργοι (Κοινοί – Γενική Κατηγορία)

-Αποκλειστικοί/ες Νοσοκόμοι

-Ασκούντες το δικαίωμα της Επίσχεσης από την εργασία

-Ασφαλισμένοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά

-Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες

-Εκδοροσφαγείς

-Ξεναγοί

-Φορτοεκφορτωτές

2.Τακτική Επιδότηση Ανεργίας εντός Ε.Ε.

-Τακτική Επιδότηση Ανεργίας σε διακινούμενους εντός Ε.Ε. με χρήση του PDU1

-Μεταφορά Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας για 3 μήνες σε έτερο κράτος – μέλος με χρήση PDU2

-Διακινούμενοι εντός Ε.Ε. ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

3.Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

4.Άλλες Παροχές Ανεργίας

-Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

– Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)

5.Ειδικά Βοηθήματα

-Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών

-Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

-Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων

-Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες)

-Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο