Ο.Α.Ε.Δ: Έρχονται 25.000 θέσεις εργασίας

Ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς,  η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε 2 μεγάλα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, οφείλουν να το πράξουν άμεσα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις (ευεργετικές) προβλέψεις του ΟΑΕΔ για παροχές άνω των 650 ευρώ (μικτά).

  • Οι δράσεις 6/2018 και 15/2017, που αφορούν στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, «καλύπτουν» τα εξής:
  1. (6/2018) Απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ. Από τις 10.000 θέσεις, οι 6.000 αφορούν αποκλειστικά πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα
  2. (15/2017) Αφορά την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλίκίας 30 – 49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ