ΟΑΕΔ: 2η ευκαιρία, τώρα, για 91.994 υποψήφιους στην κοινωφελή

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται σήμερα Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 (10 π.μ.), η εσωτερική διαδικασία του ΟΑΕΔ για την εξέταση των ”φακέλων” σε 91.994 επιλαχόντες του μεγαλύτερου προγράμματος κοινωφελούς που έχει εκδοθεί ποτέ.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες (και μή) ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για πολύ μεγάλο όγκο αιτήσεων, κάτι που φαίνεται και από τις -περίπου – 122.300 καταγεγραμμένες υποψηφιότητες, σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των προσωρινών πινάκων (περίπου 1 μήνας).

Σημειώστε:

  • Ενστάσεις υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης
  • Οι ενιστάμενοι κατά των πινάκων του ΟΑΕΔ υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  2. Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων