ΟΑΕΔ: Επίδομα ανεργίας και στην εποχική εργασία

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ περιλαμβάνει ο νέος αγροτικός νόμος υπ’ αρ. 4691 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τροποποίηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ρυθμίζεται η περιστασιακή (εποχική) εργασία εγγεγραμμένων ανέργων.

Συγκεκριμένα, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής.

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ