ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα του 2020

Στοχευμένα προγράμματα και ενεργητικές πολιτικές με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2020 για τον σχεδιασμό του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν το 2020 αφορούν δράσεις επιδοματικής πολιτικής με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ανεργίας καθώς και προγράμματα ενεργητικών πολιτικών με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των ανέργων.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της μηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Ελληνική Στατιστική Αρχή), την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,3% έναντι αύξησης 1,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με τη νέα εκτίμηση για το σύνολο του έτους να ανέρχεται σε 2,0%, υποδηλώνοντας πορεία επιτάχυνσης για τρίτο διαδοχικό έτος.

Ως εκ τούτου, η νέα εκτίμηση για την ανεργία του 2019 είναι ευνοϊκότερη του Προγράμματος Σταθερότητας κατά 0,3%, στο 17,4% του εργατικού δυναμικού. Έναντι της συνολικής απασχόλησης, η απασχόληση μισθωτών αυξήθηκε ταχύτερα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 (+4,1% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2018 σε εθνικολογιστική βάση), αντανακλώντας μία αρχικώς περιορισμένη επίπτωση της αύξησης του κατώτατου μισθού στην πορεία της απασχόλησης και του μέσου μισθού (+0,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2018).

Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση παρακολούθησης των επιπτώσεων από την αύξηση του κατώτατου μισθού κρίνεται απαραίτητη, καθώς σε δεύτερο χρόνο είναι πιθανό να φέρει απώλειες για τη δυναμική μείωσης της ανεργίας.

Όσον αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης, στο πρώτο εξάμηνο του 2019 η πλήρης απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης αυξήθηκε ελάχιστα κατά μέσο όρο στο 90,8% έναντι 90,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2018, με αντίστοιχη υποχώρηση της συμμετοχής της μερικής απασχόλησης από το 9,5% στο 9,2%.

Στο ίδιο διάστημα, βελτιούμενη υπήρξε η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό της συνολικής ανεργίας (στο 67,9% σε μέσους όρους τριμήνων από 70,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2018), και η ανεργία των νέων ως ποσοστό του νεανικού εργατικού δυναμικού (στο 37,3% έναντι 41,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2018).

Εκτιμάται δε ότι τα μεγέθη της αγοράς εργασίας, ιδίως δε το συνολικό επίπεδο απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά το έτος 2020 ως αποτέλεσμα της εν γένει ανάκαμψης της οικονομίας, της ενίσχυσης των θετικών προσδοκιών και του οικονομικού κλίματος, καθώς και των στοχευμένων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, οι πρόσφατες ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, για τον εξορθολογισμό του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και την εμπέδωση όρων διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας κατά τη σύναψη συλλογικών συμφωνιών, αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και της συνολικής απασχόλησης, καθώς και στη διάσωση επιχειρήσεων με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα, με παράλληλη διατήρηση του υψηλού βαθμού συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Επιπλέον, με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και κάθε μορφής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, ελήφθησαν πρόσφατα θεσμικά και οργανωτικά μέτρα για την ενδυνάμωση επιχειρησιακής ικανότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως η συστηματοποίηση και αυστηροποίηση της διαδικασίας ελέγχων, η δημιουργία μητρώου παραβατικότητας για την αδήλωτη εργασία, καθώς και η προαναφερθείσα αύξηση του κόστους των, πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας μερικής απασχόλησης, ωρών εργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζεται και η ολοκλήρωση του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων, ενός σύγχρονου μηχανισμού επιβράβευσης των συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων, όπως π.χ. μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, μερική εξαίρεση από στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους, ανάδειξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε θετικές δράσεις της πολιτείας, κ.λπ.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο