Όρια ηλικίας και προσόντα για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία

Τα βασικά στοιχεία της Υπουργικής Απόφασης και της νέας προκήρυξης μονίμων υπαλλήλων στην Ελληνική Αστυνομία, αποκαλύπτονται παρακάτω.

Αφορούν όρια ηλικίας, προσόντα, ποιοι και πως μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία των προσλήψεων της ΕΛΑΣ.

Καταγράφουμε τα βασικά στοιχεία της 14σέλιδης απόφασης:

Ποιοι συμμετέχουν: Απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Από τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου σπουδών ΤΕΕ, των ΤΕΣ, ΕΠΑΣ και των Σχολών ΟΑΕΔ, Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κα επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ
Ηλικία: Να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης
Τατουάζ: Οι υποψήφιοι δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία, η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου, λόγω του είδους και του περιεχομένου των απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του δημοσίου, είτε προκαλεί κατά τρόπο που δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα τους
Ύψος: 1,70μ. χωρίς υποδήματα
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εννοείται, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις:

Σημειώστε, όπως ακριβώς τα αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

Καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων ή στη Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών
Τέκνο προσωπικού της ΕΛΑΣ που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
Να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
Κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»
Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου

 

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ