Ποιοι και πώς συμμετέχουν στη προκήρυξη για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Με τη διαδικασία των προκηρύξεων «Κ» θα επιλεγούν οι 2900 μόνιμοι υπάλληλοι με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να αποστείλει στο ΑΣΕΠ το τελικό κείμενο, προκειμένου να αρχίσουν οι τελικές επεξεργασίες δημιουργίας της νέας προκήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ
Οι θέσεις αφορούν 270 δήμους σε όλη τη χώρα
Προβλέπεται ειδική εμπειρία με έξτρα μοριοδότηση για τους υπηρετούντες συμβασιούχους στο πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ εντός 15ημερης προθεσμίας.
Ο φάκελος θα αποσταλεί με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής.
Το ΑΣΕΠ θα καλέσει τουλάχιστον 5.800 υποψηφίους να στείλουν τα δικαιολογητικά τους.
Οι 5800 υποψήφιοι θα είναι αυτοί που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Σημειώστε τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν:

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
Ψυχολόγοι (ΠΕ)
Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
Οδηγοί (ΔΕ)
Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο