Πότε εκδίδεται η προκήρυξη για τα ΚΕΠ;

Η δημοσίευση των θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα στις 30/9 ανοίγει οριστικά το δρόμο για την έκδοση της προκήρυξης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πρόκειται για τη μεθεπόμενη μεγάλη προκήρυξη (152-155 θέσεις) που θα εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Σημειώστε τα δεδομένα για το νέο διαγωνισμό:

Επίσημο αίτημα προς το ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα αποσταλεί για την έκδοση της προκήρυξης
Ο επίσημος φάκελος του αιτήματος πρέπει να απαραιτήτως να περιλαμβάνει και το ΦΕΚ με την κατανομή των θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα
Η αποστολή του αιτήματος θα γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες
Το ΑΣΕΠ, από τη στιγμή που θα εγγράψει στα «εισερχόμενα» το αίτημα, χρειάζεται έως ενάμιση μήνα επεξεργασιών προκειμένου να αποστείλει την προκήρυξη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η προκήρυξη θα είναι έτοιμη περί τις 15 Νοεμβρίου
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις σε κάθε περίπτωση θα υποβληθούν εντός του 2019
Δεκτά όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, δεδομένου ότι για τη μοναδική ειδικότητα που ζητείται (Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών) γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ και τα απολυτήρια οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Όσοι επιλεγούν θα κάνουν ταχύρρυθμη εκπαίδευση επί του αντικειμένου της ειδικότητας προκειμένου να εργαστούν στα ΚΕΠ.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο