Πότε οι εργοδότες θα μπαίνουν στη “μαύρη λίστα”;

Μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών δημιουργείται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την αδήλωτη εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωσή του μητρώου.

Αναλυτικότερα, αν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζομένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.

Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πλέον θα γίνεται καταγραφή της εργασίας και της απασχόλησης. Δηλαδή συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν σε απασχολούμενους με αυτή τη μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες και οι απασχολούμενοι με εργόσημο καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ