Η προκήρυξη που κάνει δεκτά 50 πτυχία

Προσκλητήριο διορισμού σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχους (οποιουδήποτε) τύπου απολυτηρίου Λυκείου αποτελεί η νέα προκήρυξη (5Κ/2019) για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Από τον πίνακα κατανομής θέσεων που απέστειλε για δημοσίευση το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκύπτει ότι ζητούνται υποψήφιοι:

50 διαφορετικών πτυχίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
2 διαφορετικών μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Όλες οι προσλήψεις (32 θέσεις) αφορούν την Αττική.

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση εμπειρίας, ενός-δύο ετών, στο αντικείμενο των θέσεων. Μάλιστα, αυτή η εμπειρία θεωρείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν, χωρίς το οποίο οι υποψήφιοι δεν μπαίνουν στην διαδικασία επιλογής.

Από την προκήρυξη της 5Κ/2019 προκύπτει ότι θα προσληφθούν, κυρίως, νοσηλευτές και πτυχιούχοι στις επιστήμες Υγείας.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ