Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στον ΕΔΟΕΑΠ

Διαδικασία πρόσληψης διοικητικού προσωπικού πραγματοποιεί ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.

Οι νέοι υπάλληλοι θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες των εξής υπηρεσιών – τομέων του φορέα:

Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας και
Διεύθυνσης
Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 26 Αυγούστου 2019 στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, στο ισόγειο στην οδό Σισίνη 18 & Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο