Πρόσληψη 675 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 39 δήμων

Εγκρίθηκαν  από τον υπουργό  Εσωτερικών εξακόσιες εβδομήντα πέντε (675) συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 39 δήμους. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. Δείτε παρακάτω τις θέσεις:

 

Η απόφαση για τις προσλήψεις εδω

Βρείτε αγγελίες εργασίας στην Ελλάδα.