Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές του ΟΑΕΔ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη (30/5, 8:00), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολές του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των υποψηφίων θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου.

Σημειώστε:

Θα προσληφθεί προσωπικό ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Οι νέες θέσεις αφορούν τις Περιφερειακές Δ/νσεις Πελ/ννήσου, Μακεδονίας, Α. Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Αττικής
Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη
Η αίτηση υποβάλλεται στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την προκήρυξη, με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι για το σχ. έτος 2019-2020 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, ανά κλάδο και ειδικότητα, μία μόνο αίτηση
Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση και μοριοδότηση

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε προσφάτως στο Εθνικό Τυπογραφείο, για τους υποψήφιους η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:

Διδακτική εμπειρία
Επαγγελματική εμπειρία
Παιδαγωγικές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ανεργία
Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
Οικογενειακή κατάσταση
Βαθμός πτυχίου

 

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο