Οι πρώτες ειδικότητες για τις 3.250 του “Βοήθεια στο Σπίτι”

Την πρώτη λίστα με τις ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται νέα προκήρυξη μονίμων με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έρχεται σιγά-σιγά στο φως.

Πρόκειται για το διαγωνισμό των 3.250 θέσεων στους δήμους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη λίστα θα ενισχυθεί και με άλλες ειδικότητες, κυρίως διοικητικής υποστήριξης.

Με το νέο διαγωνισμό θα διατεθούν «σίγουρα» θέσεις για προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ,ΤΕ)
Ψυχολόγοι (ΠΕ)
Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
Οδηγοί (ΔΕ)
Σημειώστε ότι τα δεδομένα του διαγωνισμού είναι ενδεχόμενο να μεταβληθούν ως προς την ειδική εμπειρία. Αυτό σημαίνει:

Η ειδική εμπειρία, αναμένεται να αποδώσει μικρότερο αριθμό μορίων, στο πλαίσιο μιας προκήρυξης περισσότερο ανοικτής για νέους υποψηφίους
Η προκήρυξη θα περιέχει απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, η έλλειψη των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο