ReBrain Greece: Πρόγραμμα για πτυχιούχους και επιχειρήσεις

Η ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η επιστροφή των νέων που έφυγαν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία (brain drain) και η αποφυγή να φύγουν οι Έλληνες σε άλλες χώρες για να βρουν δουλειά αποτελεί το κύριο έργο του Rebrain Greece το οποίο παρουσιάζει σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει προγράμματα που απευθύνονται σε πτυχιούχους με καινοτόμες ειδικότητες, όπως αναλυτές δεδομένων καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα για δημιουργία online επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας.

Στελέχη του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης δημιούργησαν την ομάδα ReBrain Greece με στόχο την αποφυγή διαφυγής μυαλών στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται ήδη η ολοκλήρωση του πρώτου εθνικού σχεδίου δράσης ευφυών πολιτικών απασχόλησης,το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τις αρχές του 2020.

Πιλοτικά προγράμματα

– Πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά κατ’ αρχήν 100 γυναίκες, άνεργες με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να απασχοληθούν σε επιστημονικούς φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ανεξάρτητες Αρχές, στο πεδίο του αναλυτή δεδομένων (advanced data analytics και open data management).

– Ψηφιοποίηση της επιχειρηματικότητας στην γεωργία (agrodigital entrepreneurship). Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 29 ετών. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων ώστε οι άνεργοι απόφοιτοι να δημιουργήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις εμπορίου και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Περιλαμβάνει εκπαίδευση δύο μηνών σε δομές του Δήμου Αθηναίων, Πανεπιστημίων (π.χ. Γεωπονικό), ΚΕΚ και άλλων φορέων σε εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, μοντελοποίηση κατηγοριών δεδομένων, ηλεκτρονικών μεθόδων επεξεργασίας, κοινωνικά δίκτυα και προώθηση προϊόντων. Σε δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι θα χρηματοδοτηθούν για έναρξη online επιχείρησης με 8.000 ευρώ, (4.000 για το πρώτο έτος και 4.000 ευρώ για το δεύτερο έτος), με παραμέτρους διασφάλισης λειτουργίας και εμπορικής δραστηριότητας για τα πρώτα δύο έτη.

– Εκπαίδευση και εργασία στην «κυκλική οικονομία» (DIG_ CIRCULAR) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μήνες on the job training εργασία 200 ανέργων σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση προϊόντων διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, εταιρείες waste management, εταιρείες βιολογικών καθαρισμών, εταιρείες αποσυναρμολόγησης υλικών, εταιρείες μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμη ύλη, εταιρείες ΑΠΕ κ.λπ.) με κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ΠΔΕ/κρατικό προϋπολογισμό, δήμο, ενδιαφερόμενες εταιρείες, ιδιωτικό τομέα, crowdfunding κ.λπ.

Τι είναι το Rebrain

-Διεπιστημονική και διϋπουργική πρωτοβουλία για το Brain Drain και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Έχει ως στρατηγικό στόχο τον ευφυή σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για το φαινόμενο Brain Drain και τη μετάβαση της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή οικονομία. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβουλία ορισμένων στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αποτυπώνει την κοινή ανησυχία των στελεχών του Υπουργείου για τη διόγκωση του φαινομένου της διαρροής εξειδικευμένου, ιδίως, εργατικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Aποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη με τεχνοκρατική πληρότητα από διαφορετικά Υπουργεία, ερευνητικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς (ΕΙΕΑΔ, ΙΟΒΕ), τον ΟΑΕΔ, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα των Κοινωνικών Εταίρων (ΣΕΒ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ), καθώς και από εκπροσώπους της τοπικης αυτοδιοίκηση.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο