Σημεία-Κλειδιά για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Πέντε “sos” κρίνουν τον διορισμό σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού που διενεργούνται από το ΑΣΕΠ.

Σημειώστε τα πέντε “sos”:

Έκδοση παραβόλου (3€)
Αντιστοίχιση τίτλου σπουδών
Πρόσθετα προσόντα
Ηλικία (έως 65 ετών)
Προθεσμίες
Αυτό το διάστημα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ (8Κ/2020) που αφορά την κάλυψη θέσεων σε 7 φορείς.

Συγκεκριμένα:

στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»,
στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας),
στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,
στο Επιμελητήριο Μαγνησίας,
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Πηγή: workenter.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο