Τα σημεία-κλειδιά για τους μόνιμους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι τα “ψιλά γράμματα” της προκήρυξης και κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων οφείλουν να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι της προκήρυξης 7Κ/2019.

Για την διεκδίκηση των 317 μονίμων θέσεων, που αφορούν σε 62 διαφορετικές ειδικότητες, η προσοχή των ενδιαφερομένων πρέπει να εντοπιστεί σε συγκεκριμένα σημεία.

Συγκρατήστε:

Οι άδειες οδήγησης, τα ΠΕΙ και οι κάρτες Ψηφιακών Ταχογράφων (για τους οδηγούς) να είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, που απαιτούνται για πολλές ειδικότητες, πρέπει να είναι σε ισχύ
Να είναι σωστά μεταφρασμένα και επικυρωμένα τα πτυχία ξένων γλωσσών
Απαραίτητο προσόν σε ορισμένες είναι η γνώση Αγγλικής από Β2 και πάνω
Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ και να κατατεθεί οπωσδήποτε ακριβή βαθμολογία, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών
Θα χρειαστεί πληρωμή παραβόλου (3 ευρώ) έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων
Η ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στην προκήρυξη αφορά μόνο την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
Οι υποψήφιοι καταθέτουν ταχυδρομικώς δικαιολογητικά μόνο μετά από νεώτερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο