Τα σημεία-κλειδιά για τους Συνοριοφύλακες

Επτά σημεία «κλειδιά» κρίνουν τον διορισμό στην επικείμενη προκήρυξη των 400 μονίμων Συνοριοφυλάκων.

Σημειώστε:

Η προκήρυξη θα εκδοθεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου ή το πιθανότερο το Πρώτο 20ήμερο του 2020
Το ΑΣΕΠ θα εμπλακεί μόνο στην εξέταση πιθανών ενστάσεων
Ο διαγωνισμός θα έχει…«πατρόν» την προκήρυξη των ειδικών Φρουρών
Ο φάκελος του υποψηφίου θα περιλαμβάνει έντυπη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά

Τα επτά σημεία που διασφαλίζουν την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

Ηλικία (το πιθανότερο έως 28 ετών)
Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου
Γνώση ξένης γλώσσας
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (κατά προτίμηση ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης)
Κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄
Εντοπιότητα
Υπαγωγή σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 1481/1984

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο