Τι θα χρειαστούν οι υποψήφιοι της 7Κ/2019;

Εύκολη είναι η διαδικασία για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την προκήρυξη 7Κ/2019 (κατηγορία ΥΕ).

Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να αξιοποιηθούν σωστά τα χαρτιά των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης.

Στελέχη του weconsult τόνιζαν στο workenter.gr ότι απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός χαρτιών που εκδίδονται γρήγορα και απλά.

Προσέθεταν, μάλιστα, ότι τα υπόλοιπα που μπορεί να χρειαστούν θα τα εντοπίσουν οι ίδιοι για κάθε υποψήφιο (πιστοποητικό οικογενειακής κατάστασης)

Σημειώστε ότι για υποψηφίους που έχουν απολύτηριο Γυμνασίου (ή παλιού Δημοτικού) είναι μια σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσουν μόνιμη θέση διορισμού.

Η προκήρυξη είναι πανελλαδική με σημαντικό αριθμό θέσεων στην περιφέρεια.

Τα απαραίτητα χαρτιά που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι ΥΕ είναι:

Βεβαίωση ανεργίας (αν υπάρχει)
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ)
Απολύτηριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν πριν από το 1980)

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο