Υπουργείο Εργασίας: Τι αλλάζει στις Ευέλικτες Μορφές Εργασίας;

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα φέρει το υπουργείο Εργασίας στην Βουλή εργασιακές ρυθμίσεις με βασικότερη την αύξηση κατά 10% του κόστους της επιπλέον εργασίας όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Θα κατατεθούν οι σχετικές ρυθμίσεις μέσα στις επόμενες ημέρες στην Βουλή και προβλέπεται αλλαγή της νομοθεσίας για την επιπλέον εργασία, από την πρώτη κιόλας ώρα, όσων απασχολούνται με ευέλικτες μορφές προκειμένου να καθίσταται ασύμφορη για τους εργοδότες που συστηματικά παρανομούν και επιλέγουν να ασφαλίζουν μερικώς τους εργαζόμενους τους.

Στόχος του υπουργού Εργασίας είναι να σταματήσει η στρεβλή και καταχρηστική υποαπασχόληση. Μάλιστα ο Γιάννης Βρούτσης έχει στα χέρια του εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας, η οποία προτείνει την άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η στρεβλή και καταχρηστική υποαπασχόληση των εργαζομένων.

Γι’ αυτό τον λόγο ο υπουργός Εργασίας προχώρα σε αλλαγές με στόχο να αναγκάσει επιχειρηματίες με καταχρηστική συμπεριφορά να προχωρήσουν σε μετατροπή των συμβάσεων με ευέλικτες μορφές σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τα στοιχεία για τις ευέλικτες μορφές εργασίας είναι αποκαλυπτικά καθώς το 2018 στο σύνολο των νέων προσλήψεων κάλυπταν το 54,3%. Σε περίπτωση που το φαινόμενο δεν ανακοπεί, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για το ασφαλιστικό σύστημα και κατά συνέπεια για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι οι ετήσιες απώλειες που προκαλούν οι ευέλικτες μορφές στα ταμεία ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Σήμερα η απασχόληση των μισθωτών με πενθήμερο είναι 40 ώρες την εβδομάδα και ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τους απασχολήσει επιπλέον έως και πέντε ώρες την εβδομάδα, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Εάν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία, τότε ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει επιπλέον 8 ώρες, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών την ημέρα για πενθήμερη απασχόληση και άνω των 8 ωρών των ημέρα για εξαήμερη εργασία συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

Τα ίδια όρια όμως ισχύουν και για τους εργαζόμενους με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με αποτέλεσμα οι εργοδότες για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης να καταβάλλουν μόνο το προβλεπόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Έστω ότι ένας εργαζόμενος έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας και απασχολείται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης από τη Δευτέρα έως τη Παρασκευή επί 6 ώρες την ημέρα. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιπλέον εργασία 3 ώρες και ο μερικώς απασχολούμενους είναι σε θέση να την παράσχει, τότε θα αμειφθεί για τις επιπλέον ώρες μόνο με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς προσαυξήσεις, καθώς υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών. Με αυτό τον τρόπο ο εργοδότης απασχολεί τον μερικώς απασχολούμενου εργαζόμενο, τις ίδιες ώρες με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Εργασιακές αλλαγές:

Παράλληλα στις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας προβλέπεται:

–Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές, και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

–Αλλαγή του τρόπου αναγγελίας όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου στους εργαζόμενους. Εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να δημιουργήσει τον δικό του ιστότοπο, όπου θα αναρτάται η συμφωνία των δυο μερών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων.

–Το υπουργείο Εργασίας θα εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη συμμετοχή, εφ’ όσον καταστεί εφικτή, θα φορολογείται με 10% και δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα ποσά που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος.

–Θα εξετάσει επίσης την επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο