Υπουργείο Εσωτερικών: Τα δεδομένα για τους 1.000 μόνιμους στους Δήμους

Προβάδισμα στην έκδοση της προκήρυξης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δίνει το υπουργείο Εσωτερικών έναντι του διαγωνισμού των 1.000 μονίμων στους δήμους.

Οι ενδιαφερόμενοι για αυτό το διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Η προκήρυξη θα εκδοθεί με 1.000 τουλάχιστον θέσεις σε δήμους και ΔΕΥΑ
Ο χρόνος έκδοσης δεν θα είναι άμεσος
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προκήρυξη θα βγει στον αέρα μετά τον Μάρτιο
Αιτίες της μικρής καθυστέρησης είναι: ο διαγωνισμός των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και η αδυναμία των δήμων να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις της νέας προκήρυξης
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι δήμοι έστελναν αιτήματα για νέο προσωπικό δεν είχαν δημιουργήσει τις απαραίτητες θέσεις στο οργανόγραμμά τους.

Σημειώστε επίσης ότι ανάλογη καθυστέρηση – που προέρχονταν πάλι από την αδυναμία των δήμων – παρατηρήθηκε και στην έκδοση της προκήρυξη 3Κ/2018. Αυτή προετοιμάζονταν για περισσότερους από 7 μήνες.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο