Υπουργείο Οικονομικών: 75 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Στα αρμόδια τμήματα του ΑΣΕΠ βρίσκεται για επεξεργασία νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 75 μονίμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως αποτυπώνεται στο έγγραφο του ΑΣΕΠ, θα επιλεγεί προσωπικό μίας ειδικότητας, δύο διαφορετικών βαθμίδων: Τελωνειακοί (ΤΕ και ΔΕ).

Τα προσόντα που αντιστοιχούν στις θέσεις με βάση απόφαση του υπουργείου Οικονομικών:

Σημαντικό:

Οι μόνιμοι Τελωνειακοί ΔΕ θα προσληφθούν με τα προσόντα που αντιστοιχούν στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος έκδοσης της προκήρυξης.

Εκτιμάται, πάντως, ότι αφ΄ ης στιγμής “αποτυπώθηκε” στον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ μπαίνει στις ράγες της έκδοσης.

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ