Υπουργείο Παιδείας: Προσλαμβάνονται 554 εκπαιδευτικοί

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το διδακτικό έτος 2019-2020, ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται:

380 εκπαιδευτικοί, κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση
174 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση
Πλήρωση θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Πατήστε τους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους για να διαβάστε ολόκληρες τις ανακοινώσεις και να δείτε τους πίνακες.

Για τους 380 εκπαιδευτικούς πατήστε εδώ

Για τους 174 εκπαιδευτικούς πατήστε εδώ

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο