Υπουργείο Τουρισμού: Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων & ανέργων στον τουρισμό

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη θα δημιουργηθούν Τμήματα Μετεκπαίδευσης στα οποία θα εισαχθούν 805 μετεκπαιδευόμενοι συνολικά, με τη διαδικασία της μοριοδότησης και αφορά εργαζόμενους, αλλά και άνεργους στον τομέα του τουρισμού

Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην έκδοση και δημοσιοποίηση της προκήρυξης για τα τμήματα μετεκπαίδευσης, που αφορούν εργαζομένους, αλλά και ανέργους στον τομέα του τουρισμού.

Θα λειτουργήσουν 33 τμήματα για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Άργος, Λουτράκι, Πύργο, Καλαμάτα.

Με πρωτοβουλία του υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, υπάρχει φέτος μια σημαντική καινοτομία στα τμήματα μετεκπαίδευσης: Η αύξηση της συμμετοχής των ανέργων, καθώς διπλασιάστηκε η σχετική ποσόστωση από το 20% στο 40%, ενώ αυξήθηκε και το όριο υπολογισμού του χρόνου ανεργίας για τη συμμετοχή στα προγράμματα, από τους 12 μήνες στους 18 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες των αρμόδιων εκπαιδευτικών δομών του υπουργείου και θα διαρκέσει από τις 7.1.2021 έως τις 15.1.2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην οποία δηλώνονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗΣ

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν όσοι είναι

α. Έλληνες υπήκοοι,
β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα)
γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

και θα πρέπει

α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την
ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατό πενήντα (150) ημερομίσθια
συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).
β. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι
Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους
αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).
γ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Αναλυτικά η μοριοδότηση

moriodotisi29.12

Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης η οποία θα πρέπει όμως, να υποβληθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης

 

Πηγή: dikaiologitika.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ